top of page
Kalite-Çevre-İSG Politikamız

Ürün kalitemiz , güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile sektörde rekabet edebilir olmak. Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek. Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak. Kalitenin ; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak. Üretim yöntemlerimizi , müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek. Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek. Müşterilerimizin taleplerini istenilen kalitede ve sürede karşılamak , tüm alanlarda kaliteli üretim gerçekleştirmek. Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize , faaliyetlerimiz kapsamında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı gereken eğitimi vermek. Faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durumlara karşı risk değerlendirmelerini yapmak ve önleyici olacak hiçbir aktiviteden kaçınmamak. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında , geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek , sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak , çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek , canlı hayatı olumsuz etkilememek. Çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak , faaliyetlerimiz kapsamında ilgili mevzuat şartlarına uymak. Kalite , İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirmek. Tüm faaliyetlerimizde , çevre ve insan haklarına saygıdan ödün vermemek ve toplumsal hoşnutluğu , tüm kazançların üstünde bir değer olarak görmek , müşterilerimize karşı özverili olmak suretiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve firmamıza duyulan güveni muhafaza etmektir.

Kalite Belgemiz

bottom of page